Trnavské rybníky
reklama

Výročia z kraja: Pripomíname si aj budovateľa kúpeľov Alexandra Wintera

RELAX - Retro | 15.4.2024, 07.00, prispievatelia

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 15. do 21. apríla 2024.

Výročia z kraja: Pripomíname si aj budovateľa kúpeľov Alexandra Wintera

Piešťanské kúpele patria k ozdobám Trnavského kraja. Foto: pm

reklama

 

15. apríl 
1739
– Pred 285 rokmi sa v Rakúsku narodil lekár, prírodovedec, profesor lekárskej fakulty Trnavskej univerzity a jej dekan JAKUB WINTERL, zakladateľ prvej botanickej záhrady v Trnave (+1809). 


1759 – Pred 265 rokmi v Trnave umrel maliar rakúskeho pôvodu a trnavský mešťan VAVRINEC MUSSINGER, autor fresiek a oltárnych obrazov.  

 


16. apríl 
1749
– Pred 275 rokmi bol za trnavského mešťana prijatý lekárnik MARTIN DÉVAY, ktorý sa neskôr stal aj richtárom mesta. 

reklama


1919 – Pred 105 rokmi sa v Piešťanoch narodila operná speváčka a operetná herečka KAROLA VAJDOVÁ, sólistka opery SĽD v Nitre, spevohry DJZ v Prešove a opery DJGT v Banskej Bystrici  (+1968). 


2009 – Pred 15 rokmi v Ríme zomrel biblista, profesor Pápežskej saleziánskej univerzity a kňaz JOZEF HERIBAN, rodák zo Šelpíc, absolvent trnavského gymnázia a Čestný občan mesta Trnava, ktorý pôsobil aj ako misionár v Japonsku. 


2019 – Pred 5 rokmi v Bratislave zomrel literárny vedec, germanista, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg MILAN ŽITNÝ, ktorý prednášal na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. 

 


17. apríl 
1939
– Pred 85 rokmi v Trnave sa narodila operná speváčka ALŽBETA MRÁZOVÁ, sólistka opery Štátneho divadla v Košiciach.


1979 – Pred 45 rokmi v Bratislave umrel lesnícky a poľovnícky odborník ŠTEFAN BENKO, rodák z Bučian a absolvent gymnázia v Trnave. 

 


18. apríl 
1884
– Pred 140 rokmi sa vo Vojke nad Dunajom narodil učiteľ a múzejník ANTON KHÍN, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ Žitnoostrovského múzea v Šamoríne (+1973). 


1999 – Pred 25 rokmi v Trnave zomrela pedagogička, publicistka a autorka vysokoškolských skrípt EDITA SIEGLOVÁ, absolventka Učiteľskej akadémie v Trnave, ktorá pôsobila ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky PdFUK.   

 


19. apríl 
1884
– Pred 140 rokmi sa v Holíči narodila spisovateľka a publicistka ĽUDMILA GROEBLOVÁ (+1968). 


1909 – Pred 115 rokmi v Piešťanoch zomrel budovateľ piešťanských kúpeľov a ich propagátor ALEXANDER WINTER. 


2009 – V Pustých Úľanoch zomrel biológ, botanik, orchideológ európskeho významu a odborný publicista OLDŘICH  POTŮČEK, ktorý sa venoval aj floristike okolia Sládkovičova a Galanty, kde mu roku 1977 udelili Cenu za zásluhy o rozvoj kultúry okresu Galanta.

 


20. apríl 
1914
– Pred 110 rokmi v Cíferi zomrel obvodný lekár MAX MEIR LANDSTEIN, ktorého pamiatku pripomína od roku 2009 pamätná tabuľa na dome, v ktorom žil.


1969 – Pred 55 rokmi v Trnave zomrel apoštolský administrátor a biskup AMBRÓZ LAZÍK, rodák z Trstína, absolvent trnavského gymnázia, podpredseda Spolku sv. Vojtecha a „otec“ slovenskej liturgie.


1989 – Pred 35 rokmi bol v Trnave založený Literárny klub Bernolák. 

 


21. apríl 
1914
– Pred 110 rokmi sa vo Veľkej Lodine narodil literárny historik, prekladateľ a pedagóg JÁN SEDLÁK, ktorý učil na gymnáziu v Trnave a neskôr pôsobil ako vysokoškolský docent aj na PdFUK (+2007). 


1939 – Pred 85 rokmi sa v Šalgočke narodil právnik, novinár a publicista MIROSLAV KOŠŤANY (+2016).  


PETER RADVÁNYI

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama
Kúpele Smrdáky
reklama