Trnavské rybníky
reklama

Základná umelecká škola Pablo robí príjmacie pohovory na výtvarný odbor

AKTUALITY - Trnava | 3.5.2024, 07.50, reklamný článok

Žiaci získavajú počas výtvarného štúdia kľúčové a odborné kompetencie premietnuté do schopností a zručností, vedomostí a postojov, čím bezprostredne vstupujú do kultúrneho priestoru.

Základná umelecká škola Pablo robí príjmacie pohovory na výtvarný odbor

V grafickej dielni.

 

Výtvarná škola SZUŠ Pablo v Trnave pôsobí už štrnásty rok v sieti škôl. Vznikla ako potreba kvalitnej umeleckej školy v širšom regióne a v tomto zmysle sa stala neprehliadnuteľnou, rešpektovanou a plne etablovanou v rámci celej SR. 

 

Vďaka svojej výraznej a dlhoročnej aktivite smerom dovnútra školy i navonok sa nachádza v zornom poli najvýznamnejších stredných a vysokých umeleckých škôl.

 

Stala sa nemalou inšpiráciou pre pedagógov na celom Slovensku. Veľa z nich sa pýta na rady i na spôsob motivácie žiakov, keď vzniká také veľké množstvo unikátnych výtvarných projektov.

 

Rodičia i priaznivci výtvarného umenia majú možnosť fyzicky každé dva roky v rámci výstav Pablobienále, tiež nepretržite na sociálnych sieťach, vzhliadať účinku tematických inštalácií výtvarných prác. 

 

Prvý kontakt s tvorbou Pabla Picassa.

 

 

Jedinečnosť školy spočíva predovšetkým v obsadení postov pedagógov špičkovými učiteľmi - výtvarníkmi, v unikátnom školskom vzdelávacom programe, v kompletnom materiálovom vybavení a vo vnútorných priestoroch s príjemnou rodinnou dispozíciou.

 

„V SZUŠ Pablo výtvarnú výchovu chápeme ako komplexný spôsob poznávania sveta nielen cez dejiny umenia, ale aj pomocou biológie a iných prírodovedných predmetov ako aj cez humanitné odbory rozvíjajúce všetky zložky osobnosti, ako sú senzibilita a racionalita, intuícia, intelekt a fantázia. Tie cez motiváciu vstupujú do procesu výtvarnej hodiny a napĺňajú jej tvorivé a mentálne ciele," hovorí jeden zo zakladateľov školy a umelecký riaditeľ Miloš Čápka.

 

„Prirodzenú potrebu napĺňania obrazov a možnosti mimoslovnej komunikácie dieťa objavuje prostredníctvom výtvarného jazyka cez predmety kresby, maľby, grafiky, modelovania, v textilnej tvorbe, vo fotografii a v umení v prírode. Spoznáva, overuje si a získava schopnosti a zručnosti cez médiá kresby, farby, hliny, grafické rydlá, prírodné materiály a množstvo iných.“

 

VIDEO - atmosféra na hodine:

 

Vyučovací proces podopierajú tri piliere: Pablobienále, Pabloplenér (umenie v prírode) a ilustrovanie kníh detskej poézie žiakmi školy.

 

Novinkou je zriadený e-shop na stránke szuspablo.sk, kde si možno zakúpiť výtvarné diela študentov, úžitkové predmety, napr. tričká potlačené vlastnou grafikou, a podporiť tak školu v jej ušľachtilom pôsobení.

 

V SZUŠ Pablo pestujú hodnoty, akými sú zmysel pre krásu a pravdu, vkusová orientácia, autenticita, múdrosť, úcta a empatia.

 

Žiaci získavajú počas výtvarného štúdia kľúčové a odborné kompetencie premietnuté do schopností a zručností, vedomostí a postojov, čím bezprostredne vstupujú do kultúrneho priestoru.

 

Absolventi školy sa ľahšie dostávajú na stredné a vysoké umelecké školy, kde sú úspešnými študentmi.

 

Diela žiakov školy.

 

 

Vyučovanie prebieha v poobedňajších hodinách raz v týždni, vo vyučovacej jednotke 3x45 minút, v skupine prevažne šesť až osem detí vo veku od päť rokov.

 

V mesiacoch apríl - máj prebiehajú prijímacie pohovory v SZUŠ Pablo s výtvarným odborom v Trnave.

 

Nepremeškajte príležitosť pre vnútorný rozvoj vášho dieťaťa a využite šancu najkvalitnejšieho výtvarného štúdia v rámci umeleckých škôl.

 

Bližšie informácie nájdete na www.szuspablo.sk alebo na sociálnych sieťach.

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama