Trnavské rybníky
reklama

Výučba pomocou lega rozvíja zručnosti potrebné pre 21. storočie

RELAX - Trnavské pikošky | 30.5.2024, 09.48, prispievatelia

Súčasťou výučby na základných školách môže byť aj práca s legom. Netradičný koncept má pre vývoj žiakov význam vo viacerých oblastiach. Hovorili sme o tom s pedagógom Ľubošom Gregorom, ktorý vedie predmet Lego Engineering na Súkromnej základnej škole BESST v Trnave.

Výučba pomocou lega rozvíja zručnosti potrebné pre 21. storočie


Môžete nám koncept výučby s legom priblížiť?
- Zriaďovateľ školy je veľkým milovníkom lega, aj preto mali žiaci už od vzniku školy BESST k dispozícii lego na popoludňajších aktivitách a postupne sa ho podarilo implementovať do vyučovania, pričom deti s ním začínajú už od prvého ročníka.

 

Na predmete Lego Engineering sa žiaci venujú stavaniu modelov, využívajú robotické sady, čím rozvíjame ich schopnosti v oblasti programovania a robotiky. Má to však oveľa širšie súvislosti. 


Žiaci pracujú v skupinách, učia sa spolupracovať a využívať svoje silné stránky, aby prispeli k tímovému úspechu. Musia zvládnuť svoju prácu prezentovať a komunikovať o nej.

 

Rozvíjame tým tzv. mäkké zručnosti potrebné pre 21. storočie, ktoré potrebuje človek v každej profesii. Predmet Lego Engineering je výborný v tom, že téma pramení z reálneho života a žiaci si ju dokážu naštudovať. Jeho veľkou prednosťou je silné prepojenie na skutočný svet. Lego slúži deťom ako vyjadrovací prostriedok. 

 


Ako reagujú rodičia na tento spôsob vyučovania?

- Žiaci sa venujú téme, ktorú každú hodinu rozvíjajú, až to napokon vyvrcholí prezentáciou pre rodičov, počas ktorej deti ukážu, čo za polrok vytvorili. Pri prezentáciách dostávame veľmi pozitívne ohlasy.

 

Rodičia vidia hodnotu v tom, že deti pracujú na projekte, rozvíjajú ho, musia sa ho naučiť prezentovať a zmysluplne popísať, čo vytvorili. Filozofiou školy BESST je učiť zážitkovo a formou, ktorá je pre deti zaujímavejšia a lego je v tomto výborným prostriedkom. 

 

 

Kde ste čerpali inšpiráciu? Pochádza koncept výučby s legom zo zahraničia?
- Spoločnosť Lego sa od šesťdesiatych rokov minulého storočia začala v spolupráci s odborníkmi zaoberať psychológiou dieťaťa a tým, ako lego využívať vo vyučovaní.

 

Vytvorili niekoľko súprav tejto stavebnice spolu s programovacím jazykom, ktorý bol pre deti jednoduchý a prístupný.  Vychádzajú z toho, že človek sa v každom veku učí lepšie, keď spoznáva svet cez konkrétny objekt a tému. A škola je ten priestor, kde sa to celé deje.

 

Lego zároveň spolupracuje so spoločnosťou, ktorá každoročne organizuje program First Lego League, do ktorého sa zapájajú státisíce detí z celého sveta. Podporuje tak záujem detí o vedu, techniku, spoznávanie sveta a riešenie reálnych problémov. 

 

 

Čo považujete za úspechy pri výučbe s legom?
- Na škole sa venujem predmetu Lego Engineering šiesty rok. Mám radosť, keď vidím, ako sa deti z práce s legom tešia, ide im to a spontánne prejavujú pozitívne emócie. To by sa v škole malo diať – spontánna radosť, chuť niečo objavovať a učiť sa nové veci. 


V rámci krúžku First Lego League sme pod mojím vedením dvakrát postúpili do národného finále rovnomennej súťaže. Ešte pred mojím príchodom do školy postúpil tím detí z druhého stupňa, resp. gymnazistov, dvakrát až do celosvetového finále.

 

Raz do Austrálie, raz do USA. Pre deti to bol veľký zážitok, videli kus sveta, spoznali rovesníkov z iných krajín. 

 

Pedagóg predmetu Lego Engineering Ľuboš Gregor.

 

 

Aký je váš osobný pedagogický vklad do výučby s legom?
- Snažím sa o motiváciu a spojenie žiakov s témou. Porozprávame sa o danej téme, pozrieme si video, kladiem im otázky alebo majú pripravenú inú aktivitu. Potom využijeme lego na vytvorenie objektu, ktorý s témou súvisí.

 

Z prírodovedy sme venovali prostrediu zvierat. Model postavili na základe jednoduchých inštrukcií, a potom z lega vytvorili okolie: niektorí džungľu, iní ľadovú krajinu, ďalší zložili zviera – žabu či chameleóna.

 

Majú teda priestor na sebarealizáciu. Viem, že moje kolegyne využívajú lego aj na iných predmetoch.

 

 

Vidíte priestor, ako ešte výučbu s legom na škole rozvíjať?
- So zvyšujúcim sa počtom detí v škole sme potrebovali nových pedagógov. Som hrdý na svoje kolegyne, ktoré začali pracovať s legom v škôlke i na prvom stupni. Oceňujem ich nadšenie.

 

Čoskoro bude lego súčasťou vyučovania aj na druhom stupni – so zacielením na programovateľné lego. Starší žiaci majú predpoklady dosiahnuť s legom ešte viac.

 

Má obrovský potenciál využitia – či už na hodinách fyziky, matematiky, informatiky, prírodných predmetoch, či pri rozvíjaní jazyka a komunikácie.

 

 

 

Koľko prváckych tried otvárate od septembra 2024, máte ešte voľné kapacity?
- V septembri otvoríme tri nové triedy pre prvákov, kde nám zostávajú posledné voľné miesta. Záujemcovia o štúdium na bilingválnej Súkromnej základnej škole BESST môžu svoju žiadosť poslať na email lucia.heckova@besst.sk


Žiaci sa môžu tešiť na podnetné, inovatívne a motivujúce prostredie, podporené skúseným pedagogickým tímom, ktorý pristupuje ku každému žiakovi individuálne. A rozhodne ich čakajú zaujímavé hodiny s legom.

 

 

Viac informácií o škole sa dočítate na zs.besst.sk.

 

 

Ďalšia fotogaléria z výučby s legom v BESST Trnava

 

 

 

 

 

 

 

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama