Trnavské rybníky
reklama

Dni zdravia v Trnave ponúknu odber vzoriek zeleniny i meranie telesných funkcií

AKTUALITY - Trnava | 11.6.2024, 10.13, prispievatelia

V centre mesta bude celý rad poradní a aktivít na podporu zdravia obyvateľstva.

Dni zdravia v Trnave ponúknu odber vzoriek zeleniny i meranie telesných funkcií

Ilustračné foto: Mesto Trnava

Cukrovar bývanie
reklama

 

Tohtoročné Dni zdravia sa v Trnave uskutočnia v stredu 12. a vo štvrtok 13. júna na Hlavnej ulici, nádvorí radnice a v priestoroch Denného centra pre seniorov na Hlavnej 8. 


Spoločne s partnermi podujatia – Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave (RÚVZ), Strednou zdravotníckou školou v Trnave, Fakultnou nemocnicou Trnava, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), poisťovňou Dôvera a OZ ProLibero – Centrum detskej reči – pripravilo Mesto Trnava bohatý program počas oboch dní od 8:00 do 15:00.


Aj tento rok sa môžete tešiť na základnú poradňu na podporu zdravia a na široké spektrum vyšetrení, ktoré určujú hladinu individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení, a to najmä srdcovo-cievnych.

Dni zdravia
reklama


Novinkou bude poradňa na podporu telesnej aktivity – meranie prístrojom In Body 270. Záujemcovia získajú vďaka tomuto meraniu komplexné údaje o jednotlivých telesných zložkách naprieč celým telom.

 

Výsledky merania poskytujú jasný prehľad o množstve vody v tele, o obsahu bielkovín a minerálov, o hmotnosti, a taktiež o pomere telesného tuku (vrátane nebezpečného viscerálneho tuku) a svalstva s ich presným rozložením v tele.

 

Súčasťou merania je aj analýza bazálneho metabolizmu a určenie BMI.


Na tohtoročných Dňoch zdravia nebude chýbať ani odber vzoriek vody a zeleniny. Vzorky bude možné odovzdať počas podujatia od 8:00 do 15:00.


Stredná zdravotnícka škola opäť ponúkne masáže rúk, šije a chrbta v priestoroch Denného centra pre seniorov na Hlavnej 8.

 

OZ ProLibero – Centrum detskej reči poradí v logopedickej, psychologickej a špeciálnopedagogickej oblasti.

 

Na Hlavnej ulici predstavia svoje aktivity a služby aj Fakultná nemocnica Trnava a poisťovňa Dôvera a VšZP. OZ Sahaja joga povie viac o univerzálnej metóde sahadža meditácie, ktorou sa dá nadobudnúť sebaistota a upevniť sebapoznanie.

 

Program Dní Zdravia 2024

12. a 13. júna 2024 

 

8.00 – 15.00 h v interiérových priestoroch radnice

- základná poradňa odboru na podporu zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ


- spektrum vyšetrení určujúcich hladinu individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení, a to najmä srdcovo-cievnych: anamnestické vyšetrenia – antropometrické vyšetrenia (BMI – index telesnej hmotnosti, WHR – index centrálnej obezity), 


- biochemické vyšetrenia: lipidové spektrum (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy) – vyšetrované iba klientom nalačno, celkový cholesterol a cukor v krvi, 


- somatické vyšetrenie, štandardné meranie krvného tlaku 


- meranie percenta telesného tuku prístrojom Omron, meranie kostrového svalstva, meranie viscerálneho tuku

 

- meranie prístrojom In Body 270 – celková voda v tele, proteíny, minerálne látky, hmotnosť tuku, celková hmotnosť, analýza sval- tuk,  analýza obezity – BMI, percento tuku, segmentálna analýza bez tukovej hmoty (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha), segmentálna analýza telesného tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha), kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov), bazálny metabolizmus, WHR index, viscerálny tuk.

 

Na základe zistených údajov pracovníci RÚVZ poskytnú individuálne poradenstvo s odporúčaním optimálnych zmien vo výžive, vo fyzickej aktivite, v zvládaní stresu a v nefarmakologickom ovplyvňovaní tlaku krvi. Kapacita počtu vyšetrených klientov v uvedenom čase je obmedzená časovým limitom vyšetrenia vzorky krvi prístrojom.


- poradňa odboru epidemiológie RÚVZ – informácie a konzultácie o povinnom pravidelnom očkovaní detí, očkovaní dospelej populácie proti tetanu a záškrtu, odporúčanom očkovaní, napr. proti chrípke, pneumokokovému zápalu pľúc, meningokokovej meningitíde, kliešťovej encefalitíde, vírusovému zápalu pečene – žltačke typu A,B, očkovaní pred cestou do zahraničia a informácie o preventívnych opatreniach na predchádzanie vzniku a šírenia najčastejších infekčných ochorení


- odbor objektivizácie a hodnotenia životných podmienok RÚVZ bude vykonávať odber vody (u studničnej vody sa bude vyšetrovať obsah dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov a tvrdosti – vzorku vody 0,5 l v plastovej fľaši) a zeleniny (obsah dusičnanov – 250 g zeleniny v mikroténovom vrecku)


- ďalšie poradenstvá a konzultácie od odborníkov z RÚVZ z odboru preventívneho a pracovného lekárstva, odboru hygieny životného prostredia a zdravia, odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov a tiež z odboru hygieny detí a mládeže

 


8.00 – 15.00 h pred radnicou a denným centrom pre seniorov na Hlavnej ulici

- meranie krvného tlaku,


- ochutnávka sypaných čajov,


- poradenstvo v oblasti starostlivosti o detské zúbky, ale aj zubnú protézu,


- píling rúk,


- masáže rúk a šije, tiež masáže chrbta, parafínové zábaly v priestoroch Denného centra pre seniorov,


- poradenstvo v logopedickej, psychologickej a špeciálnopedagogickej oblasti od odborníkov z Centra detskej reči,


- prezentácia foriem podpory a pomoci deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,


- stánok Fakultnej nemocnice Trnava – Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ukážky cvičení.

 

 

13.00 – 16.00 h pred radnicou a denným centrom pre seniorov na Hlavnej ulici

- informovanie o univerzálnej metóde sahadža meditácie, ktorou sa dá nadobudnúť sebapoznanie, sebaistotu, samouzdravenie,


- pozvánky na bezplatný meditačný kurz pre záujemcov - vyskúšanie individuálnej vedenej meditácie,


- informovanie ako meditáciou môžeme znížiť krvný tlak, odbúrať stres a každodennú záťaž,


- prezentácia meditácie pre verejnosť,


- aktivity medzinárodného tímu dobrovoľníkov z organizácie Youth for Equality,


- propagácia pitného režimu, waterpong activity,


- zdravá strava - vyskladanie zdravého jedálnička,

 

 

17.00 h Sad Antona Bernoláka (promenáda)

- podvečerná meditácia a joga v parku pre verejnosť (iba v prípade priaznivého počasia)

 


12. júna 2024 

 

9.00 – 15.00 h na Hlavnej ulici 

- aktivity a prezentácia služieb zdravotnej poisťovne Dôvera:


- meranie prístrojom InBody 270 – meriame bazálny metabolizmus, BMI, percentuálny podiel telesného tuku, svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach, nutričná diagnóza, telesná vyváženosť, telesná sila, cieľová hmotnosť, kontrola hmotnosti, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity,
podologické vyšetrenie,


- vyšetrenie chodidla a jeho funkčnosti (plochá noha, padnutá klenba),


- edukácia správneho postoja a sedu,

 

 

18.00 h na Hlavnej ulici 44

- podvečerný beh mestom v spolupráci s bežeckým klubom Love Them Running – 5-kilometrová trasa v ľahkom tempe, vhodná pre začiatočníkov (iba v prípade priaznivého počasia)

 


13. júna 2024

 

9.00 – 15.00 h na Hlavnej ulici

- aktivity a prezentácia služieb zdravotnej poisťovne VšZP:


- meranie krvného tlaku,


- meranie oxymetrom,


- meranie na prístroji In Body (hmotnosť, % telesného tuku, obsah vody v tele, BMI index, WHR, objem svalového tkaniva ) + konzultácia výsledkov,


- prevencia rakoviny hrubého čreva a prsníkov,


- odborné poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia.

 

(TS)

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama