Trnavské rybníky
reklama

Múdrosci dzetka Krúpika: Dárky sú rozdané...

BLOG - Dzetko Krúpik | 5.1.2012, 22.24, prispievatelia

Kapustnica zedzená, móžme byt spokojní, že zme najkrajšé svátky absolvuvali jak to má byt v duchu naších tradícijí. Čúleky sa móžme venuvat vyhodnocenú akcije Vánoce.

U mna to vyzírá takto: Ból som obdaruvaný s troma páry teplých papučí, z teho jedný sú mi malé. Nevadzí, poslúžá náščivám. Dálej flaškú whiski, na keréj bolo s fixku napísané Šporuj si! Potom nejaký elektrický vercajch do dzílničky, kerý nevím na čo je, lebo návod je písaný po anglický a japonský. Z teho vidzet, že dárky móžu byt šelijaké: Užitečné, zbytečné a také, o kerých obdaruvaný neví, čo s nima. Ale dóležité je, že majú urobit radost. Aj to patrí ge tradícijám. Stačí sa kuknut do histórie: Tré mudrci od východu ket došli opáčit Jezulátko do Betlehéma, též donésli dárky: zlato, kadzidlo a myrhu. Dalo by sa polemizuvat o užitečnosci tých dárkov, ale ket sa mosela svatá rodzina zdekuvat pred Herodésom, určite jím najvác pomóhlo to zlato, a né kadzidlo a myrha. Šak víte z praxe, jak to vyzírá, ked vybírajú vánočné dárky chlapi! Ale verte, že tý dárky sú vačšinu od srcca, z úcty a lásky, nech je to chodačo. Sú aj výnimky, jako f šeckém. Ale to už by bolo o politike, tak nebudem spomívat šelijaké balíčky opatrení, keré nám richtujú naší volení. A nélen na Vánoce. Že sa jím nezašprajcuvala kost s kapra v grgane! Ale šak budú na jaro volby...

reklama

 

Váš dzetko Krúpik
 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX
reklama