Trnavské rybníky
reklama

Alena Jelušová bilancuje: Neprimeraná záťaž plodí nedôveru

RELAX - Rozhovory | 18.4.2012, 10.12, Benjamín Škreko

Združenie miest a obcí regiónu JE Jaslovské Bohunice 12. apríla snemovalo. Dvadsiate druhé stretnutie predstaviteľov samospráv v Maduniciach sa od predošlých líšilo predovšetkým mnohými novými tvárami na starostovských postoch.

Alena Jelušová bilancuje: Neprimeraná záťaž plodí nedôveru

FOTO: OcÚ Madunice

Nový Hlohovec
reklama

 

Prvýkrát bilancovala činnosť združenia aj hostiteľka snemu Alena Jelušová, ktorá sa stala jeho predsedníčkou práve pred rokom, keď vo funkcii nahradila Petra Ryšku. To je hneď niekoľko dôvodov, prečo sme ju požiadali o rozhovor.


Združenie miest a obcí regiónu Jadrových elektrární Jaslovské Bohunice patrí medzi najväčšie a najdôležitejšie na Slovensku. Aká je vaša prvá myšlienka pri hodnotení jeho činnosti za prvý povolebný rok?
- Rozhodne som spokojná s tým, ako sme v zložitých politických a ekonomických podmienkach dokázali plniť naše poslanie aspoň udržať štandardné podmienky, na ktoré sú už obyvatelia našich obcí a miest zvyknutí.

 

Mrzí mal len ten vonkajší negatívny tlak zo strany niektorých vrcholových politikov, ktorý narúšal spoločenskú atmosféru, pričom roztrpčenie a nespokojnosť občanov padala na starostovské hlavy aj vtedy, keď išlo o oblasti mimo našich možností.

reklama

 

Dokonca aj pri prijímaní najvyšších právnych noriem chýbali analýzy finančných dopadov na obce. Znižovali sa naše reálne príjmy, nevyhnutné na kvalitný výkon prenesených aj originálnych kompetencií.


Dobrý pocit, s ktorým ste začali túto odpoveď, teda značne kalia vplyvy mimo vášho dosahu. Poďme teda k vášmu najväčšiemu trápeniu...
- Bezo sporu sú to nedostatočné kompenzačné nástroje vzhľadom na to, že žijeme v oblasti potenciálneho nebezpečenstva, ktorým sú jadrové zariadenia ešte z minulej éry. Ťažko a na dlhé lakte sa presadzuje akákoľvek, hoci len drobná zmena k lepšiemu.

 

Nie som spokojná ani s nespravodlivým zákonom o miestnych daniach. Najmä pri dani za jadrové zariadenie v katastrálnom území sa pácha krivda na obciach z okrajových oblastí regiónu.

 

Pre jediné slovíčko nemajú na ňu nárok vzhľadom na to, že vymedzujúca kružnica sa nedotýka ich zastavaného územia. Všetky povinnosti civilnej ochrany si však musia plniť. Tento stav sa musíme pokúsiť odstrániť.


Celosvetovým problémom jadrovej energetiky je otázka jadrového odpadu. Predpokladám, že najmä ten vám dlhodobo nedá spávať.
- Je to tak, pretože nemôžeme ostať ľahostajní, ak sa jadrová lokalita v Jaslovských Bohuniciach na dlhé roky dopredu stáva skládkou vyhoretého paliva a rádioaktívnych odpadov. Treba ustavične pripomínať, že sú to jediné odpady, ktoré sa dostali mimo režimu spoplatnenia, pritom majú vysoký stupeň rizikovosti.

 

Stále absentuje seriózne riešenie, ktoré by zohľadňovalo stanoviská nášho združenia na zamýšľanú výstavbu integrálneho skladu rádioaktívnych odpadov v lokalite. Ide o najvážnejšiu jadrovú stavbu posledného obdobia, ktorá bude desaťročia ovplyvňovať život a bezpečnosť obyvateľov regiónu.

 

Je preto dôležité, aby si predovšetkým predstavitelia dotknutých obcí uvedomili svoju zodpovednosť pri rozhodovaní. Bez vzájomnej pomoci a podpory územia aj združenia môžeme veľa stratiť, resp. nedosiahneme nič.


Už ste sa v našich novinách vyjadrovali k zamýšľanému zákonu o mixe daní. Vtedy vám tiež vzkypela krv v žilách...
- Mix daní, to by bol príliš silný úder pod pás samosprávam. Nechcem si ani predstaviť, ako by to podľa neho vyzeralo s príjmami obcí dnes, keď v štáte kolabuje výber daní. Nebyť predčasných parlamentných volieb, asi by tento zákon v národnej rade aj prešiel.

 

Počas minulej vlády by to nebol prvý zákon, schválený aj napriek nesúhlasu ZMOS. Zlyhávala akákoľvek komunikácia, neplatili dohody, ba ani uznesenia vlády. Dúfam, že vzťahy medzi novou vládou a samosprávou sa zmenia k lepšiemu.


V čom konkrétne?
- Očakávame, že nastupujúci kabinet nás bude brať ako partnerov spoluzodpovedných za významnú časť verejnej správy. Iba vzájomná diskusia môže viesť k pochopeniu a byť základom pre spoločný pokrok verejného života.

 

Veď zodpovednosť za právny stav miestnej samosprávy a jadrového regiónu nesieme spolu. Neustále zápasy o práva obyvateľov regiónu nás vzhľadom na rad ďalších povinností neprimerane zaťažujú a vnášajú medzi nás zbytočnú nedôveru.


Bývalý starosta Jaslovských Bohuníc Peter Ryška vám ako dlhoročný predseda združenia asi postavil vysoko latku. Bola to pre vás v novej funkcii výhoda?
- Asi nie som sama s názorom, že činnosť organizácie pod vedením Petra Ryšku bola bohatá a mala, ako sa hovorí, ťah na bránu. Dosiahnuté výsledky boli vynikajúce.

 

Robím všetko, čo je v mojich silách, aby som tento trend udržala. Situáciu komplikuje fakt, že takmer polovica predstaviteľov samospráv je po vlaňajších komunálnych voľbách nových, a to platí aj o poslancoch obecných a mestských zastupiteľstiev.

 

Mnohých som spolu s novozvolenou radou musela presviedčať o zmysluplnosti členstva v našom združení. Darilo sa nám to vďaka dobrej komunikácii, vzájomnej informovanosti o sebe, o vývoji legislatívy, dianí v celoštátnom ZMOS.

 

Organizovali sme kvalitné vzdelávanie pre primátorov a starostov, poslancov zastupiteľstiev a pracovníkov obecných úradov. Musím opäť zdôrazniť, že rozhodnutie združenia o vytvorení Regionálneho vzdelávacieho centra v Trnave bolo jedno z najlepších.


Koľko má Združenie miest a obcí región Jaslovské Bohunice členov?
- Členská základňa je stabilizovaná, v roku 2011 sme združovali 170 obcí. Teší nás, že sme splnili aj cieľ etablovať nových členov našej rady v republikových štruktúrach ZMOS.

 

Aj v roku hospodárskej recesie naše členské obce a mestá zorganizovali vo svojich sídlach množstvo pekných a zaujímavých podujatí pre svojich obyvateľov. Združenie sa systematicky snaží rozvíjať aj spoluprácu so štátnymi inštitúciami a tradične dobré vzťahy máme so samosprávami vyšších územných celkov.Práca ako životné poslanie


Predsedníčka Združenia miest a obcí regiónu Jadrových elektrární Jaslovské Bohunice Alena Jelušová pochádza z Hlohovca, detstvo prežila v Sasinkove. Absolvovala Strednú ekonomickú školu v Nitre, neskôr promovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore výchova a vzdelávanie dospelých.


Verejnoprospešnú prácu pre občanov vníma ako svoje životné poslanie. Zanietene pracuje pre rozvoj obce i celého regiónu.
Je držiteľkou viacerých ocenení.


V roku 1998 pri piatom výročí vzniku Sloveskej republiky jej minister kultúry odovzdal Fándlyho medailu za rozvoj miestnej kultúry na Slovensku. Slovenská humanitná rada jej udelila cenu Dar roka 2007. V roku 2008 dostala pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za celoživotnú prácu pre rozvoj kraja a za prínos v oblasti kultúry.


Starostkou Maduníc je nepretržite od volieb v novembri 1990. Pod jej vedením dosiahla obec vysoký štandard kvality života a bývania.
Starostka Mgr. Alena Jelušová patrí k zakladajúcim členom Združenia miest a obcí regiónu Jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a od roku 2011 je jeho predsedníčkou.


Od roku 1992 je členkou predsedníctva i rady Združenia miest a obcí na Slovensku. V období rokov 2006 až 2009 bola poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja a od roku 2007 je predsedníčku Občianskej informačnej komisie jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice.

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama