Trnavské rybníky
reklama

Potulky Trnavou: Vďaka erbom rozoznali súpera od spolubojovníka

RELAX - Na ulici | 19.9.2012, 22.12, Katarína Rosinová

Cez prázdniny sme mali možnosť spoznať naše mesto trochu inak a pozrieť sa naňho inými očami. Napríklad, všimli ste si niekedy, koľko heraldických pamiatok je v historickom centre? Ak nie, posledné Potulky Malým Rímom by vám otvorili oči. Sprevádzal nás Martin Hrubala.

Potulky Trnavou: Vďaka erbom rozoznali súpera od spolubojovníka

Aj na Trojičke môžeme pozorovať niekoľko heraldických symbolov. 

Nový Hlohovec
reklama

 

 

Heraldika je, ako všetci vieme, náuka o erboch. Podľa toho, komu erb patrí, rozlišujeme štátnu, šľachtickú, cirkevnú, obecnú, cechovú a meštiansku heraldiku.


Vznikla na prelome 11. a 12. storočia. Prvé erby nosili rytieri, ktorí sa v brnení stávali čoraz menej identifikovateľnými. Museli sa vedieť odlíšiť od nepriateľa, a tak začali nosiť rovnaké znamenia. Prvé boli veľmi jednoduché a zdobili ich najmä rôzne druhy krížov a zvierat, ako napríklad lev či orol. Z bojiska sa heraldika postupne presunula na rytierske turnaje. Neskôr sa začala dostávať do pečatí. V stredoveku mala takáto pečať väčšiu hodnotu ako podpis.

 

 

reklama

Hore na priečelí radnice je veľký znak, na zástave malý. 

 


Postupne však odišla do úzadia a svoj význam nadobudla opäť až v šestnástom a sedemnástom storočí. Erby sa začali používať v administratíve miest, stolíc i cechov. V 18. storočí mali takmer všetci zámožnejší mešťania vlastný erb. Dnes je moderné dať si zhotoviť svoj rodinný erb. V ňom môže byť zohľadnené priezvisko, rodisko, povolanie a mnohé ďalšie faktory.


Farba na kov
V heraldike poznáme štyri farby – červenú, modrú, čiernu a zelenú - a dva kovy – striebro a zlato (biela a žltá farba). Platí tu pravidlo, že farba sa musí prekrývať s kovom. Ďalšou zaujímavosťou je, že na erb sa pozeráme ako na človeka. To znamená, že čo je naľavo, je v skutočnosti napravo a opačne.

Základný erb obsahuje štít a znamenia, ktorými môžu byť figúry alebo tinktúry (už spomínané farby a kovy plus kožušina). Úplny erb má navyše okolo štítu ďalšie časti: prilbu, prikrývadlo, točenicu a klenot. Môže mať aj vedľajšie časti. 

 

Hlava v kolese
Naše mesto v súčasnosti používa takzvaný malý erb.  Pôvodný veľký erb pozostáva zo zlatého šesťspicového kolesa na modrom štíte neskorogotického tvaru. V strede je hlava Ježiša, a okolo nej písmená alfa a omega, polmesiac a slnko. 

 

Určitý čas sa viedli diskusie o tom, že to v skutočnosti nie je hlava Ježiša, ale Jána Krstiteľa položená na tanieri. Táto otázka je však už vyriešená, pretože aj v hrubopise pečate stojí: Et deus in rota, čo znemaná Boh v kruhu. 

 

Malý erb tvorí len žlté koleso v modrom štíte. 

 

 

Erb právnika Michala Mentlera. 

 

 

Prechádzame námestím a zastavujeme sa pri dome, v ktorom je v súčasnosti reštaurácia U mešťana. Na priečelí je štít a v ňom dva levy – jeden s krídlami, druhý s dvomi chvostmi. Obaja držia šable. Erb patrí Michalovi Mentlerovi, ktorý budovu v roku 1757 prestaval. Mentlerovci sa do Trnavy prisťahovali z Rakúska. Otec Karol v roku 1723 získal meštianstvo, pretože bol mäsiarom. Michal bol významným právnikom.

 

Množstvo významných heraldických pamiatok sa nachádza v kostoloch. Tie počas prehliadky nemôžeme vynechať. Prvá je na rade Katedrála Jána Krstiteľa. Už nad vchodom si môžeme všimnúť dva erby. Horný patrí donátorovi kostola Mikulášovi Esterházymu a menší s Baránkom Božím, ktorý predstavuje Jána Krstiteľa, je erb trnavskej arcidiecézy.


Vo vnútri chrámu, vľavo nad oltárom, sa nachádza erb palatína Mikuláša Esterházyho, napravo je identický erb patriaci jeho druhej žene Kristíne Nyáryovej, vdove po šľachticovi Imrichovi Turzovi.

 

 

Erb na klenbe katedrály patrí synovi Mikuláša Esterházyho Pavlovi. Písmeno L v strede značí, že ho do kniežacieho stavu povýšil cisár Leopold.  

 


Erb na klenbe, ktorý voľným okom uvidíte len ťažko, patrí synovi Mikuláša Esterházyho Pavlovi. Dotiahol to minimálne tak vysoko ako otec – okrem mnohých funkcií, ktoré zastával bol povýšený do kniežacieho stavu. Povýšil ho cisár Leopold, preto písmeno L v strede. Drobné pečate, ktoré lemujú, symbolizujú všetky funkcie, ktoré zastával.

 

Černoch namiesto Lipaja

Aj bazilika je bohatá na heraldické pamiatky. Po ceste k nej sa pristavíme pri starej budove Gymnázia Jána Hollého, kde si môžeme všimnúť takzvaný heraldický omyl. Erb na budove gymnázia – nápis hovorí, že patrí Jurajovi Lipajovi – ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý sa pričinil o výstavbu budovy. Erb však nepatrí jemu, ale jeho následníkovi – kardinálovi Jánovi Černochovi, ktorý bol ostrihomským arcibiskupom do prelomu 19. a 20. str. V roku 1913 sa postaral o to, že pôvodne jednopodlažná budova sa zvýšila o ďalšie dve poschodia.

 

 

Nápis hovorí o tom, že erb patrí Jurajovi Lipajovi. V skutočnosti je však Jána Černocha.

 

 

Erb Pavla Holého z roku 1498 sa nachádza pri bočnom vchode baziliky a je najstarším erbom. Pavol Holý bol v Trnave mestským kapitánom, tridsiatnikom, zemanom a pričinil sa o výstavbu kaplnky sv. Michala, ktorá stála vedľa baziliky. Erb sa pôvodne nachádzal v nej. Keď však v roku 1813 kostol zbúrali, originál umiestnili do Západoslovenského múzea. Pri bazilike je dnes len kópia.
 

Erb Pavla Holého z roku 1498. (Druhá číslica, pripomínajúca nedokončenú osmičku, je v skutočnosti štvorka. V tom čase sa znázorňovala takto.)  

 

Foto: Autorka

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama