Trnavské rybníky
reklama

Dvacadva nula v najkrajšéj hre na svete

BLOG - Dzetko Krúpik | 13.3.2011, 00.00, prispievatelia

V jedných novinách urobili sútaž, gdze sa móhli najmlačí hokejisti pochválit ze svojú lásku k temuto športu. Pri téj príležitosci son si spomenul na moje hokejové začátky a závidzel tým neskajším. Ale nezávidzím rodičom, kólko ich koštuje ten šport jejích ratolescí. Ale ket sa to tak vezne, furt to bude lacinšé, než keby sa tí dzecká místo hokeja venuvali drogám, lúpežám a podobným radovánkám, keré vidzá denodene f televízore.

Ráz ma tatko zebral na hokej, kerý sa hrál na klzišči v Orolskéj zahrade. Aj ket som pretým nemal o hokeji chochmes, strašne sa mi to lúbilo. Najvác, ket sa hráči džugali cez mantinele do snahu okolo klzišča. Mantinele boli len také dvacat centimetrov vysoké fošne okolo ladu. Né jak neskáj, ket to vyzírá, jako keby hráli hokej v akvárijume. Dzecká mali fstup zadarmo, ale jejích úlohu bolo nájdzit vyhodzené puky v závejoch. Kemu sa to podarilo, dostal od succu desat halíróv. Nepamatám, jesliva sa to hrálo na pólčas alebo treciny jako čúleky, ale pauza bola ždycky, ket sa hledal puk. Zatád hráči naščivili bufet vedla klzišča a občerstvuvali sa s kávu, grogom alebo vareným vínom. Dopingové kontróly ešče onehdá neexistuvali. Celú cestu domo som potom mrnčal, že aj já scem korčule a hrát hokej.
Tatko sa rozhodól. Ked už som taký velký a vím sa bicygluvat na pánském kolese, aj ked len pod rúlu, usúdzil, že som dorástol aj na brusle. Dzesig zehnal staršé kvintáky, ošmirgluval ích, natrel ze sríbrenku na kachle a boli jag nové. Akurát lavá bola o tri centimetre dlchšá, ale mne to nevadzilo. Kvintáky mali napretku také oné, jako šraupštok, a s tým sa to pritáhlo na baganče, a boli zakrúcené jako barla svatého Mikuláša. Prvým mojím tréningovým klziščom bola naša ulic, místo ladu od aftákóv ujazdzený snach. Probuval som to, jak som vidzel u tých hokejistóv.
Ale scelo to inačú techniku, než na lade. Vyzíralo to asi takto: Postavit sa, odrazit sa z lavú nohu, po druhéj sa šmeknút takého pól metra, pozbírat sa ze zeme, čúleky sa odrazit s pravú, zaseky sa postavit… Pri tem som došól na to, jag vymysleli ten hokej: Opírali sa o palicu, aby furt nepadali. Tak sa dalo préjst na bruslách f kuse aj tri metre. Druhý den som zebral doma metlu, a ono to fakt funguvalo. Bolo nás v našéj ulice ale šest takých výmyselníkóv, tak zme mohli začat hrát hokej. Namísto puku zme mali plechovú škatulku od čírneho boxu na topane, čo sa najvác podobalo na puk. Akurát že sa furt otvírala, čo zdržuvalo pri hre. Já som si vyrobil hokejku tak, že som ze zmetáka vytrhal ščeciny a naspotku polovicu odpiluval. Úhel ale nevyhovuval normám a ešče ma aj manka strískala, ket ziscila, čo som jéj urobil z metlu. Boli to tašké časy!
Nakonec zme ale došli g naozajským hokejkám. Boli naščípené, zlámané, ale boli to hokejky! Pajzli zme ích správcovi klzišča, kerý si ích otkladal na kúrení. Nejako zme tí trísky sklincuvali, zdrótuvali a vyjednali si hokejový zápas prociva chalanom z Egzecíra. Hrálo sa na Trnáfke niže cukrovaru. Po pól hodzine zme prehrávali dvacadva nula. Dálej sa to už ani nepočítalo. Jako zme móhli vyhrát, ket sa hrálo z naozajským pukom? Oni ho vedzeli aj nadvihnut, zatát čo my zme hráli len po lade, a ešče aj succa bol od ních… Ale aj tak zostal pre mna hokej najkrajšú hru na svete!

reklama

 

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX Trnava
reklama