Trnavské rybníky
reklama

Či je lepšá angliččina, alebo čínščina

BLOG - Dzetko Krúpik | 6.3.2011, 00.00, prispievatelia

Odhlasuvané, rozhodnuté, plací to! Ve škole sa bude povinne učit angliččina. Vedla mojého je to dobre, aj ket si nékerí myslá, že né. Ale šak máme demokraciju a každý si móže myslet, čo sce. Nakonec, ket to schválili naší poslanci, tag je to egál, bez ohledu na to, čo si myslíme my opčani. Jako ždycky.

Kedysig bola ve škole povinná ruščina, a čo ból z teho jaký chosen? Akurát že f šedesátém ósmém zme móhli naším staronovým oslobodzitelom nadávat z jejích rodnú reču. Teda, gdo sa nebál otvorid hubu. Ale ani tak temu tí oslobodziteli nesceli rozumet. A kerí rozumeli, tak porát strílali.
Moc som po svete nerajzuval. Ale z vlasnéj skúsenosci povím, že z ruščinu som sa nedohovoril porádno nigdze. Ani v Leningrade. Po štvrtém stakane votky som v hotelovém bare debatuval z nejakým Fínom, až nás obidvoch vyvédli na ulic, lebo mysleli, že sa sceme bit. Až ráno mi vedúci našého zájazdu vysvetlil, že ten pán Kurvolajnen mi objasnuval princípy modernéj fínskéj architektúry a já som zaseky jeho presvečuval o genijálném brankárském umení Vlada Dzurillu. Temu fínskému architektovi sa nečudujem, precaj len ruščina mu bola zdálenejšá než mne Slovákovi. A to zme obidvá mysleli, že vypráváme o tem istém. Napríklat f Krakove som rovno dostal na chráp, ket som s flašku ježabinky oslovil jednu partiju f šenku: „Davájte, druzjá, papjóm!“ Nevím, jesliva to bolo richtig na rúskom jizyké, ale ked ma zbírali z dlážky, tak mi doporučili, abych vyprával račí tak, jag mi huba naróstla.
S teho vidzet, že ruščina jako svetový jazyk nemala šancu, choda nám to tĺkli do lebene dlhé roky. Ešče son to s nú oprobuval ráz v jedném kšefte ze suvenýry na Montmártre f Paríži. Majitelku bola nejaká Erzébeth Liptay a v auslágu mala model ajfelofky, kerý som scel. Kukla na mna, zamrmlala nemírtem azanďalát a bavila sa z japonskýma turisty po anglický. Aj tak nakonec nekúpili ništ.
Po takých skúsenoscách som sa rozhodól, že lepší bude robid nentavého. Precaj len handikapuvaný človek nájde skóreči pochopení a pomoc mezi ludma. Ale čo s teho? Zodpovedne povím, že pokád nepoznáte aspon troška nejakú svetovú reč, je lepší sedzet doma na rici a né si robit ostudu po svete.
Ale néjde len o to cestuvání, šak ket si scem prečítat nejaký odborný článek v naších novinách, tak mosím mat pri tem anglicko-slovenský slovník, abych temu rozumel. A ništ s tým nenarobil ani zákon, kerý má ochranuvat náš materinský jazyk. No a tí, čo robá s počítači, sa bez angliččiny neobejdú už vóbec. Proste, pokrok je pokrok! Akurát sa bojím teho, že pokát sa tá povinná angliččina dostane do škól, mosá byt schválené nové učebné osnovy, urobené výberové konání na učebnice, mosá nájdzit kvalifikuvaných kantoróv a lektoróf. A zaseky prejdú nejaké tí roky. Nakonec sa ziscí, že su na to neni penáze. Jako obyčajne. Bár bych nemal pravdu!
Nevím, jestli nebude lepší pomály sa pririchtuvat na to, ket sa budeme moset učit po čínský. To by zme móhli scihnút.

reklama

 

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX Trnava
reklama