Trnavské rybníky
reklama

Gdo to vyprává, že Trnava nemá hrat?

BLOG - Dzetko Krúpik | 15.3.2011, 00.00, prispievatelia

Skóreči než začnem písat o trnafském hrade, scem upozornit šeckých historikóf, kerých si velice vážím skrzeva to, čo urobili pre poznání dejín našého mesta, aby toto nečítali! Nescem jím zapríčinit bolení hlavy alebo, nedajboch, ešče néčo horšé!

Určite sa se mnu nebude nigdo škrípit, ket povím, že pomály každé vačé mesto má svoj hrad alebo zámek: Prešporek, Trenčín, Nitra, Frašták, Galanda, Sered... To menujem len tý z nablišého okolá. Tak jako to, že Trnava né? S tým sa mosí néčo urobit, aj kebych si ten hrad mal vymyslet! Pozhánal som si príslušnú odbornú literatúru, demižónik modranského a začal vedecky pracuvat. Ziscil som, že víno sa neoplací kupuvat ot šelijakých lancháróf, choda je aj lacinšé. Dálej som sa dozvedzel s tých múdrých knížek, že místo, na kerém stojí neskajšá Trnava, je ludma osídlené od nepamaci. Móže byt. Mesto zniklo spojením vácerých osát, keré tu móhli existuvat už od Velkomorafskéj ríše, ket sa tu križuvali obchodné cesty. A gdze sa križujú cesty, tam sa ždycky nájde plac, aby sa tam móhli robit jarmeky. Šak aj neská tak obchodné retasce stavajú svoje nákupné stredziská. No a gdze sa kšeftuvalo ve velkém, tam sa zhromaždžuvala kopa ludzí a mosela sa buduvat aj nejaká tá opčanská vybavenost, jak sa temu neskáj hovorí. Sem patrili onehdá aj kostoly a kláštere a moselo sa to šecko nejáko organizuvat a robit porátky. S teho vedla mojého rozumu vyplývá, že aj tý trnafské osady moseli mat svoje hradzisko. A gdze je hradzisko, móže byt aj hrat. Akurát že ho dočúlka nigdo neobjavil. Ket to tak vezneme z historického aspektu, šak aj uherský král Belo IV. ket roku 1238 povýšil Trnavu na slobodné královské mesto, taký glejt by nedal len tak mírnix-dírnix nejakým pozbírancom od potoka.
V jednem starém kalendáre som si prečítal takú povest. Citujem: „Na východnej strane, čo by od kostela sv. Juraja na petkrát kamenom dohodzil, na malém vŕšku Čmarák zvaném, onehdá stával hrádek. Menuval sa Kmínský hrad. Jeho majitelom ból Dzino Peculátor. Mal ve zvyku ždycky f sobotu na jarmek aj ze svojú bandú zamíšat sa medzi trhofcóf, tam lakašuvat a okrádat poccivých ludzí. Navác jehoví kunpáni stríhli na kupcóf, kerí išli na jarmek, a vybírali od ních falešné mýto, výpalné a šelijaké vymyslené poplatky, jako napríklad za luft, kerý tu budú dýchat...“
Jako to nakonec s tú bandu dopadlo, neni pre mój výskum dóležité. Jedná sa o to místo, keré jako-tak určuvalo, gdze mohól stát ten hrat. Trnafské osady tam neboli vóbec menuvané, ale...? Poprezíral som si historické obrásky Trnavy, odborne sa menujú veduty, a na jednéj ze šesnástého storočá som našól f tých místách, jak to popisuje tá povest, néčo, čo by móhla byt zrúcanina nejakéj stavby. Možná to bola len nejaká machula na tem papíre, šak tlačárenská technika bola f tých časoch ešče len f plénkách. Mne to šak vedla mojého vychádzá négdze f tých místach, jak neskáj stojí danový úrad. Uvidzíme, budem skúmat dálej.

reklama

 

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX Trnava
reklama