Trnavské rybníky
reklama

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

 

Prevádzkovateľ Konge, s. r. o. považuje dodržiavanie zákonných podmienok spracúvania osobných údajov dotknutých osôb za jednu z priorít. Všetky úkony realizované k jednotlivých štádiách procesu spracúvania osobných údajov sa vykonávajú s maximálnym dôrazom na ochranu základných práv dotknutých osôb, predovšetkým na ochranu osobnosti a súkromia a dodržiavania zásad zákonného spracúvania osobných údajov.

 

Konge, s. r. o. (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) spracúva všetky osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, s osobitným dôrazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) (ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“ alebo „zákon č. 18/2018“).


Tento dokument sa týka najmä dotknutých osôb, ktoré nie sú zamestnancami Konge, s. r. o., Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú informáciami v zmysle čl. 13 Nariadenia.


ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Obchodné meno: Konge, s. r. o.
Sídlo: Ulica Zdenky Schelingovej 9431/4, 917 01 Trnava
IČO: 52859045
DIČ: 2121162340


Na riadne spracúvanie osobných údajov dohliada poverená osoba, kontaktné údaje: e-mail: kral@trnavskyhlas.sk
korešpondenčná adresa: adresa sídla spoločnosti


Tieto informácie sú účinné od 1.5.2023, pričom prevádzkovateľ je oprávnený ich aktualizovať.

 

 

 

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama