Trnavské rybníky
reklama

Reakcia: Teplo v školskej novostavbe vyrieši správne prevádzkovaná rekuperácia

AKTUALITY - Trnava | 18.6.2022, 07.01, prispievatelia

Prinášame stanovisko Mesta Trnava k téme prehrievanie nového pavilónu základnej školy na Ulici Jána Bottu v Trnave.

Reakcia: Teplo v školskej novostavbe vyrieši správne prevádzkovaná rekuperácia

Novú budovu využívali žiaci ZŠ na Ulici Jána Bottu v Trnave od septembra. Foto: Pavol Machovič

reklama

 

Mesto Trnava reagovalo na vyjadrenia ohľadne prehrievania nového pavilónu na Ulici Jána Bottu, ktoré odzneli na tlačovej konferencii Mariána Galbavého.

 

Publikovali sme ich v článku Galbavý o prehrievaní novostavby školy na Bottovej: Bola postavená len na efekt

 

Text, ktorý zaslala hovorkyňa radnice Veronika Majtánová prinášame v plnom znení.
 

Trnava - Kamenáč
reklama

Stanovisko Mesta Trnava:

"Kvôli teplu v triedach boli žiaci prvého a druhého ročníka základnej školy na Ulici Jána Bottu dočasne presťahovaní z nového pavilónu do inej časti školy. Samospráva situáciu rieši a odpovedá na otázky verejnosti k tejto téme:

 

Odpoveď na otázku, prečo je v novom pavilóne základnej školy na Ulici Jána Bottu rekuperácia, je jednoznačná. V rámci celosvetového trendu šetrenia energie musí každá verejná budova spĺňať podmienky energetickej hospodárnosti podľa regulatívov danej krajiny.

 

Pri novostavbe školského pavilónu bola predpísaná kategória A1. Túto podmienku bolo možné dodržať vďaka technológii rekuperácie.

 

Po odovzdaní budovy a systému do správy základnej školy, žiaľ, došlo k viacerým pochybeniam spôsobených nesprávnou prevádzkou zariadenia zo strany ZŠ.

 

Riaditeľka školy jeho správou poverila osobu, ktorá na tento moderný systém nie je dostatočne spôsobilá napriek zaškoleniu, a pedagógovia ho v triedach používali nesprávne.

 

Napríklad, rolety v triedach sa zaťahovali až vtedy, keď bolo teplo, nie od rána, ako by to malo byť, čím sa celý kolobeh rekuperácie narúšal, alebo ostávali zatvorené klapky, hoci výkon bežal takmer naplno.

 

Tento problém sme odstránili automatickým zaťahovaním roliet pri úsvite, a ovládaním systému rekuperácie na diaľku. Napriek tomu sme pri kontrole zistili, že systém bol v škole opakovane manuálne vypínaný.

 

Radi by sme doplnili, že fakt, že sa na pavilóne neotvárajú okná, nie je chybou, ale logickou súčasťou systému rekuperácie. Treba si uvedomiť, že problém s teplom je v posledných rokoch prakticky na všetkých školách, hoci sa v starších budovách okná dajú otvoriť.

 

Ak je vonku teplo, vnútri sa tým nevyvetrá, efekt je skôr len psychologický. Naopak, v novom pavilóne na J. Bottu je vďaka rekuperácii niekoľkonásobne väčšia výmena vzduchu vrátane jeho filtrácie.


Za teplo v triedach nemôže ani orientácia pavilónu či veľkosť okien, tá je daná hygienickými požiadavkami na presvetlenie tried, a bola v projekte zohľadnená.

 

Je nám ľúto, že deti v daných triedach zažívali nepohodlie spôsobené nesprávnou manipuláciou so zariadením zo strany zamestnancov školy, a máme pochopenie pre znepokojenie a výhrady ich rodičov.

 

Ako sme už informovali prostredníctvom médií, pavilón počas prvého roka funguje v skúšobnej prevádzke. Naším zámerom je vytvárať pre žiakov príjemné prostredie na výučbu, preto systém okrem korekcie používateľských chýb a spomínaného zautomatizovania posilníme rozšírením chladiaceho zariadenia.

 

Mrzí nás nezodpovedný prístup školy k novým zariadeniam. Za problematické považujeme aj to, že riaditeľka školy o vyšších teplotách v triedach neupovedomila mesto ako zriaďovateľa včas.

 

Tým, že túto situáciu neriešila hneď, došlo k zbytočným komplikáciám."

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda plug in hybrid
reklama
Cisárky Sereď
reklama