Spomienky smerujú k Emilovi Nedielkovi, Josému Varačkovi či Valérovi Vavrovi

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 18.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32941-spomienky-smeruju-k-emilovi-nedielkovi,-josemu-varackovi-ci-valerovi-vavrovi/spomienky-smeruju-k-emilovi-nedielkovi,-josemu-varackovi-ci-valerovi-vavrovi/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 23. do 29. mája 2022.

Emil Nedielka bol dlrohoročným riaditeľom trnavského divadla. Foto: Tomáš Köppl

 

23. máj 
1952
– Pred 70 rokmi sa v Piešťanoch narodil archivár, historik, múzejník, odborný publicista JOZEF KARLÍK, absolvent piešťanského gymnázia.


1982 –Pred 40 rokmi na Sliači zomrel lekár JÁN VARGA, ktorý dlhé roky pôsobil ako okresný posudkový a obvodný lekár v Trnave, kde je aj pochovaný. 

 


24. máj 
1922
– Pred 100 rokmi Všeobecná robotnícka rada usporiadala v Trnave verejné zhromaždenie, na ktorom žiadala dodržiavanie 8-hodinového pracovného času, uzavretie kolektívnej zmluvy na všetkých pracoviskách a prednostné zamestnávanie domácich robotníkov sprostredkovateľňou práce.


1972 – Pred 50 rokmi sa v Trnave uskutočnil prvý Vlastivedný seminár, na ktorom si poprední slovenskí historici pripomenuli výročie založenia Mestského divadla a výročie otvorenia Detskej opatrovne v Trnave. 


1992 – Pred 30 rokmi v Piešťanoch zomrel akademický sochár, reštaurátor a výtvarný pedagóg VALÉR VAVRO, spoluzakladateľ festivalu Socha piešťanských parkov a tvorca viacerých pamätníkov a pomníkov v Piešťanoch, kde mu roku 1978 udelili Cenu mesta. 


2017 – Pred 5 rokmi v Bratislave zomrel bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave, publicista a kňaz ANTON ADAMKOVIČ, rodák z Červeníka. 

 

 

25. máj 
1947
– Pred 75 rokmi sa v Dolnej Porube narodil dlhoročný riaditeľ divadla v Trnave EMIL NEDIELKA (+2020). 


1952 – Pred 70 rokmi v Trnave zomrel zvonolejár a kovolejár ADOLF ALEXANDER  FISCHER, spolumajiteľ známej firmy Bratia Fischer. 

 


26. máj 
1852
– Pred 170 rokmi v Palárikove zomrel národný buditeľ, priekopník praktického včelárenia v Uhorsku, publicista a kňaz GABRIEL PAULÍK, ktorý študoval v Trnave a pôsobil aj v Trstíne. 

 


27. máj 
1882
– Pred 140 rokmi sa v Prenčove narodil spisovateľ, tlačiar a kníhkupec EDUARD BERTAN, spolupracovník Andreja Kmeťa, ktorý pôsobil istý čas v Trnave ako typograf (+1939). 


1932 – Pred 90 rokmi sa v Buenos Aires narodil futbalista, argentínsky reprezentant a účastník dvoch majstrovstíev sveta JOSÉ VARAČKA, ktorého otec pochádzal z Drahoviec (+2018). 


1942 – Pred 80 rokmi sa v Trnave narodil lekár, plastický chirurg a odborný publicista JOZEF JANOVIČ (+2005).

 


28. máj 
1682
– Pred 340 rokmi sa v Užhorode narodil absolvent Trnavskej univerzity a jej neskorší profesor LADISLAV TURÓCI, autor učebníc matematiky a zostaviteľ kompendia uhorských kráľov, ktorý umrel v Trnave (+1765). 


1937 – Pred 85 rokmi sa v Trnave narodil pedagóg a hudobník - saxofónista VILIAM HUDCOVIČ, člen Old Boys Jazz Bandu a viacerých tanečných kapiel.   


1942 – Pred 80 rokmi sa v Nitre narodila muzikologička, redaktorka a hudobná publicistka TERÉZIA URSÍNYOVÁ, ktorá dlhé roky žila v Trnave. 


1987 – Pred 35 rokmi v Bratislave zomrel športovec, rekordér v skoku do výšky, dvojnásobný majster republiky a účastník OH v Paríži MIKULÁŠ KUCSERA, ktorý pôsobil ako bankový úradník v Trnave, kde je aj pochovaný.

 


29. máj 
1922
– Pred 100 rokmi Vatikán vyňal z Ostrihomskej diecézy jej slovenskú časť a zriadil v Trnave apoštolskú administratívu. Za jej prvého apoštolského administrátora vymenoval pápež Pius XI. neskoršieho biskupa Pavla Jantauscha.


1932 – Pred 90 rokmi sa v Tornali narodil akademický maliar a grafik TIBOR ANDRÁSSY, ktorý žije a tvorí v Šamoríne. 


PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 23.5.2022 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk