Trnavské rybníky
reklama

Reakcia: Vedenie školy na Ulici Jána Bottu sa ohradilo voči tvrdeniam mesta

AKTUALITY - Trnava | 20.6.2022, 16.01, prispievatelia

Podľa vedenia školy v budove nie je problémom iba vysoká teplota, ale okrem iného aj nedostatočná výmena vzduchu.

Reakcia: Vedenie školy na Ulici Jána Bottu sa ohradilo voči tvrdeniam mesta

Nový školský pavilón, ktorý mesto prihlásilo do súťaže Stavba roka, sa prehrieva a momentálne sa v ňom žiaci nemôžu učiť. Foto: Pavol Machovič

Cukrovar Trnava
reklama

 

Vedenie základnej školy na Ulici Jána Bottu v Trnave vydalo stanovisko zamestnancov školy k zverejneným informáciám o novostavbe v areáli školy, ktorá sa prehrieva a žiaci z nej museli byť presunutí do iných priestorov.

 

Po medializácii problému o veci hovoril mestský poslanec a kanditát na primátora Marián Galbavý, následne reagovala aj radnica.

 

Stanovisko pripojila už aj škola, text zverejnila na svojej webovej stránke zsbott.edupage.org. Prinášame ho v plnom znení:

Víno Tirnavia
reklama


"Mesto, zriaďovateľ školy, hlavný investor a objednávateľ stavby, vo svojom stanovisku k problémom v novostavbe zúžil problémy na neodbornú manipuláciu učiteliek s roletami, neodborným zásahom zamestnanca do systému rekuperácie a nedostatočným informovaním riaditeľkou školy o problémoch.

 

Tieto tvrdenia sú zavádzajúce, nepresné a veľmi zjednodušujúce.

 

Ako bolo uvedené, budova je v skúšobnej prevádzke, a teda sa predpokladá, že systémy sú priebežne monitorované, analyzované a optimalizované.

 

Škola od odovzdania stavby aktívne komunikovala s kompetentnými zamestnancami (generálny dodávateľ stavby KAMI PROFIT, zazmluvnená firma na servis riadenia a merania SIEMENS a zástupcovia odboru investícií na Mestskom úrade Trnava, ktorí vykonávali stavebný dozor).

 

Podľa reklamačných podmienok všetky poruchy a reklamácie boli riešené prostredníctvom firmy KAMI PROFIT, ktorá zabezpečuje odstraňovanie všetkých porúch stavby.

 

Problémy a závady boli komunikované mailami a telefonátmi smerom ku kompetentným zamestnancom a prerokovávané na septembrovom a marcovom zasadnutí rady školy.

 

Vysoká teplota v budove nie je jediným problémom. Ďalším závažným problémom je nedostatočná výmena vzduchu v triedach bez otvárateľných okien a len so systémom rekuperácie (po krátkom čase je v triedach počas vyučovania naplnených žiakmi ťažko dýchateľný vzduch).

 

Zásadným problémom je i denné svetlo, pretože počas slnečných dní je nevyhnutné, aby boli rolety od rána spustené a je nutné svietiť celodenne umelým osvetlením.

 

Škola, bežný užívateľ stavby, nemá možnosť zasahovať do nastavovania a do režimu prevádzky rekuperácie. Toto zabezpečuje softvér v správe spoločnosti SIEMENS.

 

Tvrdenie, že zamestnanci opakovane systém vypínajú, je nepravdivé. Naopak, poverený zamestnanec školy niekoľkokrát ráno zapínal systém rekuperácie po tom, čo sa v noci sám vypol (správnosť spôsobu zapínania systému zamestnancom školy bol overený za prítomnosti zástupcov firmy SIEMENS a KAMI PROFIT).

 

Zamestnanci firiem zodpovedných za prevádzku a správne fungovanie rekuperácie boli niekoľkokrát počas školského roka, na základe pripomienok školy, nastavovať a regulovať systém.

 

Napriek tomu sa nepodarilo systém rekuperácie optimalizovať.

 

Nie je pravda, že učiteľky v triedach zaťahovali rolety až vtedy, keď bolo teplo, ale urobili tak ihneď po príchode do práce (zodpovedný pracovník SIEMENS potvrdil, že viac ako 90% času počas dňa sú rolety zatiahnuté).

 

Komisia, ktorá bola zvolaná za účelom riešenia situácie v novej budove sa však zhodla, že je potrebné, aby sa rolety zaťahovali automaticky už pri východe slnka (poverený nastavením tohto parametra bol zodpovedný pracovník SIEMENS).

 

Aj napriek tomu, že po stretnutí komisie boli rolety zaťahované už pri úsvite a rekuperácia v triedach pracovala 24 hodín denne, sa nepodarilo počas slnečných dní znížiť teplotu na únosnú hranicu a vzduch ostával pre vysoký obsah CO₂ počas vyučovania v triedach ťažko dýchateľný.

 

Preto zriaďovateľ vydal pokyn na presťahovanie žiakov do hlavnej budovy školy.

 

Problém s vysokou teplotou sa objavil ihneď po presťahovaní žiakov do novej budovy. Jednou z príčin bol prívod horúcej vody pre potreby kuchyne a aj vykurovania novej budovy v jednom potrubí.

 

Manuálne znižovať teplotu v triedach znemožňuje absencia ventilov na radiátoroch. Veľkoplošné radiátory na chodbách vykurovali do konca mája, čo tiež spôsobovalo zvyšovanie teploty v novej budove.

 

S vyššie uvedeným stanoviskom súhlasia zamestnanci ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava.

 

Škola má k dispozícii mailovú komunikáciu k problematike so zodpovednými zamestnancami firiem."

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama